FileTracker.PL - Darmowe polskie torrenty

Witaj drogi Towarzyszu!, jeżeli widzisz ten dymek to znaczy że nie jesteś jeszcze zarejestrowany/zalogowany. Kliknij by się zarejestrować . Rejestracja zajmie mniej niż 30 sekund, a dzięki niej zyskasz możliwość pobierania, komentowania oraz dodawania torrentów !
User:  Hasło:     Kategorie


Detale Torrenta


Mechanika płynów (2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) - Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Henryk Szewczyk [PL] [pdf] [LIBGEN]

S: 0L: 0P: 45
Dodał: sugdsfg Tracker:
Kondycja:Dodane:2020-07-08 11:40:31
Kategoria:E-Booki / Książki  »  FizykaRozmiar:4.23 MB
Język:Wersja PL  Wersja PL------------------
Obserwuj:OBSERWUJ TORRENTAStaty:UAKTUALNIJ TRACKER
Download: Pobierz TorrentRaport:RAPORTUJ TORRENTA


Tytuł: Mechanika płynów
Rok: 2001
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Format: pdfTakie tam o mechanice płynów.

PRZEDMOWA......Page 10
ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ......Page 11
1.1.2. OKREŚLENIE PŁYNU......Page 14
1.2.1. GĘSTOŚĆ, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, OBJĘTOŚĆ WŁAŚCIWA......Page 15
1.2.2. ŚCIŚLIWOŚĆ......Page 17
1.2.4. LEPKOŚĆ......Page 19
1.2.5. ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH ORAZ PAROWANIE CIECZY......Page 22
1.3. SIŁY DZIAŁAJĄCE W PŁYNACH......Page 23
1.3.1. SIŁY MASOWE......Page 24
1.3.2. SIŁY POWIERZCHNIOWE......Page 25
1.3.3. STAN NAPRĘŻEŃ W PUNKCIE......Page 26
1.3.4. CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ SKALAROWA......Page 28
1.3.5. RODZAJE I JEDNOSTKI CIŚNIENIA......Page 30
1.4.1. POLA FIZYCZNE I ICH KLASYFIKACJA......Page 31
1.4.2. OPIS PRZEPŁYWU I JEGO KLASYFIKACJA......Page 32
1.4.3. RODZAJE PRZEPŁYWÓW......Page 33
1.4.4. PODZIAŁ MECHANIKI PŁYNÓW......Page 36
2.1.1. METODA LAGRANGE’A......Page 37
2.1.2. METODA EULERA......Page 39
2.2. TOR ELEMENTU PŁYNU I LINIA PRĄDU......Page 41
2.3. STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI I STRUMIEŃ MASY......Page 43
2.4. CYRKULACJA WEKTORA PRĘDKOŚCI. TWIERDZENIE STOKESA......Page 44
2.5.1. RUCH ELEMENTU PŁYNU......Page 46
2.5.2. PRĘDKOŚĆ KĄTOWA I PRĘDKOŚĆ DEFORMACJI ELEMENTU PŁYNU......Page 49
2.6.1. PRZESTRZENNY PRZEPŁYW POTENCJALNY......Page 54
2.6.2. PRZYKŁADY PRZESTRZENNYCH PÓL POTENCJALNYCH......Page 56
2.6.3. PŁASKI RUCH POTENCJALNY......Page 59
2.6.4. PRZYKŁADY PŁASKICH PÓL POTENCJALNYCH......Page 61
2.7. RUCH WIROWY PŁYNU. DRUGIE TWIERDZENIE HELMHOLTZA......Page 64
3.1.1. OGÓLNA POSTAĆ RÓWNANIA CIĄGŁOŚCI......Page 68
3.1.2. RÓWNANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU JEDNOWYMIAROWEGO......Page 70
3.1.3. STRUMIEŃ PRZEPŁYWU I PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA......Page 72
3.2.1. OGÓLNA POSTAĆ ZASADY ZACHOWANIA PĘDU......Page 73
3.2.2. RÓWNANIE ZACHOWANIA PĘDU PŁYNU NIELEPKIEGO I NIEŚCIŚLIWEGO (CIECZY DOSKONAŁEJ)......Page 74
3.3. ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU......Page 75
3.4.1. OGÓLNA POSTAĆ ZASADY ZACHOWANIA ENERGII CAŁKOWITEJ......Page 77
3.4.2. RÓWNANIE ZACHOWANIA ENERGII PŁYNU NIELEPKIEGO I NIEPRZEWODZĄCEGO CIEPŁA......Page 78
4.1.1. WARUNKI RÓWNOWAGI PŁYNÓW. PRAWO PASCA......Page 81
4.1.3. RÓWNOWAGA CIECZY W ZIEMSKIM POLU GRAWITACYJNYM......Page 83
4.1.4. RÓWNOWAGA CIECZY W NACZYNIACH POŁĄCZONYCH......Page 86
4.1.5. ZASADA POMIARU CIŚNIEŃ STATYCZNYCH. MANOMETRY CIECZOWE......Page 87
4.1.6. RÓWNOWAGA ATMOSFERY ZIEMSKIEJ......Page 90
4.1.7. RÓWNOWAGA WZGLĘDNA CIECZY PODCZAS POSTĘPOWEGO I OBROTOWEGO RUCHU NACZYNIA......Page 94
4.2.1. NAPÓR HYDROSTATYCZNY NA ŚCIANY PŁASKIE......Page 99
4.2.2. WYZNACZANIE NAPORU METODĄ WYKREŚLNĄ......Page 102
4.2.3. NAPÓR HYDROSTATYCZNY NA ŚCIANY ZAKRZYWIONE......Page 103
4.3.1. WYPÓR HYDROSTATYCZNY. PRAWO ARCHIMEDESA......Page 105
4.3.2. RÓWNOWAGA CIAŁ ZANURZONYCH......Page 107
4.3.3. STATECZNOŚĆ RÓWNOWAGI CIAŁ PŁYWAJĄCYCH......Page 108
5.1. PODSTAWOWE RÓWNANIE RUCHU PŁYNU DOSKONAŁEGO......Page 112
5.1.2. RÓWNANIE EULERA W FORMIE LAMBA I GROMEKI......Page 113
5.2. CAŁKOWANIE RÓWNAŃ EULERA......Page 114
5.2.1. CAŁKA CAUCHY’EGO–LAGRANGE’A......Page 115
5.2.2. CAŁKA BERNOULLIEGO......Page 117
5.3.1. GRAFICZNA INTERPRETACJA RÓWNANIA BERNOULLIEGO......Page 119
5.3.2. ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BERNOULLIEGO W ZAGADNIENIACH POMIARU PRĘDKOŚCI I STRUMIENIA OBJĘTOŚCI......Page 121
5.3.3. ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BERNOULLIEGO W ZAGADNIENIACH WYPŁYWU PRZEZ OTWORY I PRZYSTAWKI......Page 130
5.3.4. ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE PRZEPŁYWOWI PRZEZ PRZEWĘŻENIA......Page 141
5.3.5. OPŁYW WALCA O PRZEKROJU KOŁOWYM. SIŁA NOŚNA......Page 146
5.4. ZASTOSOWANIE ZASADY ZACHOWANIA PĘDU I MOMENTU PĘDU......Page 153
5.4.1. REAKCJA HYDRODYNAMICZNA W PRZEWODACH......Page 154
5.4.3. REAKCJA STRUGI SWOBODNEJ NA PRZEGRODĘ NIERUCHOMĄ......Page 156
5.4.4. REAKCJA STRUGI SWOBODNEJ NA PRZEGRODĘ RUCHOMĄ......Page 160
5.4.5. ZMIANA MOMENTU PĘDU STRUGI......Page 161
6.1.1. ZWIĄZKI MIĘDZY ODKSZTAŁCENIAMI A NAPRĘŻENIAMI STYCZNYMI......Page 164
6.1.2. ZWIĄZKI MIĘDZY ODKSZTAŁCENIAMI A NAPRĘŻENIAMI NORMALNYMI......Page 166
6.2. RÓWNANIE NAVIERA–STOKESA......Page 167
6.3.1. PODSTAWOWE POJĘCIA ANALIZY WYMIAROWEJ......Page 169
6.3.2. PRZESTRZEŃ LINIOWA, PRZESTRZEŃ WYMIAROWA I PRZESTRZEŃ WYMIARÓW......Page 171
6.3.3. FUNKCJE WYMIAROWE......Page 180
6.3.4. POSTAĆ FUNKCJI WYMIAROWEJ......Page 181
6.3.5. PODOBIEŃSTWO MODELOWE......Page 190
6.4.1. ISTOTA PRZEPŁYWU LAMINARNEGO......Page 197
6.4.2. DOKŁADNE ROZWIĄZANIA RÓWNANIA NAVIERA-STOKESA......Page 201
6.5.1. POJĘCIE WARSTWY PRZYŚCIENNEJ......Page 208
6.5.2. RÓWNANIA PRZEPŁYWU W LAMINARNEJ WARSTWIE PRZYŚCIENNEJ......Page 210
6.5.3. ZMIANY PĘDU W WARSTWIE PRZYŚCIENNEJ......Page 214
6.6. PRZEJŚCIE PRZEPŁYWU LAMINARNEGO W TURBULENTNY. DOŚWIADCZENIE REYNOLDSA......Page 215
6.7.1. ISTOTA PRZEPŁYWU TURBULENTNEGO I DEFINICJE PARAMETRÓW UŚREDNIONYCH......Page 218
6.7.2. RÓWNANIA RUCHU W PRZEPŁYWIE TURBULENTNYM......Page 221
6.7.3. NAPRĘŻENIA TURBULENTNE......Page 225
6.8.1. TURBULENTNA WARSTWA PRZYŚCIENNA......Page 228
6.8.2. PRZEPŁYWY SWOBODNE......Page 231
6.8.3. PRZEPŁYWY PRZYŚCIENNE......Page 238
6.9. ODERWANIE WARSTWY PRZYŚCIENNEJ......Page 244
6.10. OPŁYW CIAŁA STAŁEGO PŁYNEM. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OPÓR CIAŁ......Page 246
7.1.1. PRZEPŁYW TURBULENTNY W PRZEWODZIE ZAMKNIĘTYM - PROFIL PRĘDKOŚCI......Page 252
7.1.2. RÓWNANIE USTALONEGO RUCHU PŁYNU NIEŚCIŚLIWEGO......Page 256
7.2.1. OPORY LINIOWE PODCZAS PRZEPŁYWU PŁYNÓW......Page 259
7.2.3. ZMNIEJSZANIE LINIOWYCH STRAT HYDRAULICZNYCH W PRZEPŁYWIE TURBULENTNYM......Page 265
7.3. STRATY HYDRAULICZNE WYWOŁANE OPORAMI MIEJSCOWYMI......Page 267
7.3.1. PRZEPŁYW PRZEZ PRZEWÓD PROSTY ROZSZERZAJĄCY SIĘ......Page 268
7.3.2. PRZEPŁYW PRZEZ PRZEWÓD PROSTY ZWĘŻAJĄCY SIĘ......Page 272
7.3.3. PRZEPŁYW ZE ZMIANĄ KIERUNKU......Page 274
7.3.4. PRZEPŁYW PRZEZ URZĄDZENIA DŁAWIĄCE......Page 277
7.3.5. ŁĄCZENIE I DZIELENIE SIĘ STRUG......Page 279
7.3.6. PRZEPŁYW PRZEZ PRZEWODY SPAWANE......Page 280
7.3.7. ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU MIEJSCOWEGO OD LICZBY REYNOLDSA......Page 281
7.3.8. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE OPORÓW MIEJSCOWYCH......Page 283
7.4.1. PRZEPŁYW PŁYNU NIEŚCIŚLIWEGO W SYSTEMIE SZEREGOWYM......Page 284
7.4.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU PRZEWODU (SZEREGOWEGO SYSTEMU HYDRAULICZNEGO)......Page 288
7.4.3. WYKRES ANCONY......Page 291
7.4.4. PRZEPŁYW PŁYNU NIEŚCIŚLIWEGO W SYSTEMACH Z WĘZŁAMI......Page 293
7.5. NIEUSTALONY PRZEPŁYW PŁYNÓW W PRZEWODACH......Page 302
7.5.1. NIEUSTALONY PRZEPŁYW LEPKIEJ CIECZY NIEŚCIŚLIWEJ......Page 303
7.5.2. UDERZENIE HYDRAULICZNE......Page 307
8.1. PODSTAWOWE POJĘCIA......Page 318
8.3.1. RÓWNANIE BERNOULLIEGO......Page 319
8.3.2. RÓWNANIE HYDRODYNAMICZNE RUCHU RÓWNOMIERNEGO......Page 321
8.3.4. ROZKŁAD PRĘDKOŚCI W PRZEKROJACH: POZIOMYM I PIONOWYM......Page 322
8.3.5. NAJKORZYSTNIEJSZY PRZEKRÓJ POPRZECZNY KANAŁU......Page 324
8.3.6. PRZEPŁYW W RURACH NIECAŁKOWICIE WYPEŁNIONYCH CIECZĄ......Page 325
8.4.1. RÓWNANIE NIERÓWNOMIERNEGO RUCHU USTALONEGO......Page 326
8.4.2. ENERGIA ROZPORZĄDZALNA W PRZEKROJU PRZEPŁYWOWYM KANAŁU......Page 328
8.4.3. PRZEPŁYW SPOKOJNY I RWĄCY......Page 330
8.4.4. PRÓG WODNY......Page 331
9.1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA......Page 335
9.1.2. FILTRACJA WÓD GRUNTOWYCH DOŚWIADCZENIE DARCY’EGO......Page 336
9.2.1. RÓWNANIE ZACHOWANIA PĘDU W RUCHU FILTRACYJNYM......Page 340
9.2.2. RÓWNANIE CIĄGŁOŚCI PRZEPŁYWU W OŚRODKU POROWATYM......Page 342
9.3.1. WARUNKI BRZEGOWE W ZAGADNIENIACH FILTRACJI WÓD GRUNTOWYCH......Page 344
9.3.2. RÓWNOMIERNA FILTRACJA WÓD GRUNTOWYCH......Page 345
9.3.3. DOPŁYW WODY GRUNTOWEJ DO ROWU......Page 346
9.3.4. DOPŁYW WODY GRUNTOWEJ DO STUDNI......Page 348
9.3.5. WSPÓŁDZIAŁANIE ZESPOŁU STUDNI......Page 353
9.3.6. WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI......Page 355
10.1. DANE POMOCNI......Page 357
10.2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE CIECZY......Page 358
10.3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GAZÓW......Page 364
10.4. TABELE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZEPŁYWU I LICZB EKSPANSJI......Page 367
10.5. WYPŁYW PRZEZ OTWORY I PRZYSTAWKI......Page 370
10.6. STRATY LINIOWE I MIEJSCOWE......Page 372
LITERATURA......Page 385


====================================================

PODOBNE TORRENTY
Systemy baz danych: wprowadzenie (2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) - Maria Chałon [PL] [pdf] [LIBGEN] Systemy baz danych: wprowadzenie (2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) - Maria Chałon [PL] [pdf] [LIBGEN] Fizyka: działy wybrane : optyka, teoria względności, kwantowa natura światła, atom, falowa natura materii, mechanika kwantowa (1995, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) - Eugeniusz Wnuczak [PL] [pdf] [LIBGEN] Technologia biochemiczna (2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej) - Krzysztof Włodzimierz Szewczyk [PL] [pdf] [LIBGEN] Technologia biochemiczna (2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej) - Krzysztof Włodzimierz Szewczyk [PL] [djvu2] [LIBGEN] Doświadczenia fizykochemiczne (2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej) - Andrzej Olszowski [PL] [pdf] [LIBGEN]
Szczegóły torrenta
TRACKER
Tracker Podstawowy: udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

Multitrackery:

udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce

UAKTUALNIENIE
08/07/2020 11:40:31 (Jeśeli nie widac seeda kliknij na [uaktualnij] by odswieżyć statystyki).
[Lub sprawdź programem do pobierania torrentów, ponieważ niektóre trackery nie wyświetlają statystyk]
1 file
 
KOMENTARZE


Brak komentarzy...

DODAJ KOMENTARZ

Zaloguj się aby dodawać komentarze !!!Wstecz
WRÓĆ NA GÓRĘ