FileTracker.PL - Darmowe polskie torrenty

Witaj drogi Towarzyszu!, jeżeli widzisz ten dymek to znaczy że nie jesteś jeszcze zarejestrowany/zalogowany. Kliknij by się zarejestrować . Rejestracja zajmie mniej niż 30 sekund, a dzięki niej zyskasz możliwość pobierania, komentowania oraz dodawania torrentów !
User:  Hasło:     Kategorie


Detale Torrenta


C#. Praktyczny kurs. Wydanie II (2012, Helion) - Marcin Lis  [PL] [EPUB + MOBI +PDF wygenerowany z EPUBa] [LIBGEN]

S: 0L: 0P: 43
Dodał: sugdsfg Tracker:
Kondycja:Dodane:2019-07-05 01:24:35
Kategoria:E-Booki / Książki  »  InformatykaRozmiar:22.66 MB
Język:Wersja PL  Wersja PL------------------
Obserwuj:OBSERWUJ TORRENTAStaty:UAKTUALNIJ TRACKER
Download: Pobierz TorrentRaport:RAPORTUJ TORRENTA


Format : EPUB, MOBI, PDF wygenerowany z EPUBa (prawdziwy PDF w innej wstawce)
Rozmiar : 22.6 MB
Wersja Językowa : PL
Jakość : Dobra
Autor : Marcin Lis
Wydawnictwo : Helion
Kategoria : Programowanie
Data wydania : 2012-08-14Dołącz do grona profesjonalnych programistów C#!

Poznaj podstawy języka C# i zasady korzystania z platformy .NET
Dowiedz się, jak używać popularnych środowisk programistycznych
Naucz się tworzyć aplikacje różnego typu w języku C#
C# to nowoczesny, w pełni obiektowy następca języków C i C++, łączący w sobie ich legendarną wydajność z mechanizmami, które doskonale sprawdziły się w środowiskach Javy i Delphi. Opracowany przez firmę Microsoft jako podstawowe narzędzie programistyczne dla platformy .NET, język C# zdobywa coraz większą popularność również za sprawą poziomu bezpieczeństwa, możliwości przenoszenia kodu oraz dostępu do wielu przydatnych narzędzi, które znacznie ułatwiają tworzenie różnego rodzaju programów, w tym aplikacji WWW, sieciowych, bazodanowych i graficznych.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, czy też masz już pewne doświadczenie w korzystaniu z innych języków, książka "C#. Praktyczny kurs. Wydanie II " będzie dla Ciebie doskonałym wprowadzeniem w arkana praktycznego stosowania języka C#. Dzięki niej poznasz wszystkie niezbędne INFOrmacje teoretyczne i szybko zaczniesz pisać swoje pierwsze programy. Dowiesz się nie tylko jak używać podstawowych konstrukcji języka, lecz również jak korzystać z zaawansowanych mechanizmów obiektowych, obsługiwać wyjątki i przeprowadzać operacje wejścia-wyjścia, a nawet tworzyć interfejsy graficzne aplikacji.

Podstawowe INFOrmacje na temat języka C# i platformy .NET
Przegląd i instalacja narzędzi przydatnych programiście C#
Struktura programu w C#, proste typy danych i ich zastosowanie
Podstawowe konstrukcje języka i operacje na zmiennych
Instrukcje sterujące i korzystanie z tablic
Podstawy programowania obiektowego
Elementy składowe klas i ich używanie
Dziedziczenie i polimorfizm
Interfejsy, klasy zagnieżdżone i typy uogólnione
Obsługa wyjątków standardowych i definiowanie własnych
Operacje na strumieniach danych, plikach i katalogach
Korzystanie z komponentów graficznych i obsługa zdarzeń

Rozdział 1. Zanim zaczniesz programować (11)
Lekcja 1. Podstawowe koncepcje C# i .NET (11)
Jak to działa? (11)
Narzędzia (12)
Instalacja narzędzi (13)
Lekcja 2. Pierwsza aplikacja, kompilacja i uruchomienie programu (16)
.NET Framework (17)
Visual C# Express (19)
Mono (23)
MonoDevelop (24)
Struktura kodu (26)
Lekcja 3. Komentarze (27)
Komentarz blokowy (27)
Komentarz liniowy (29)
Komentarz XML (29)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (31)
Rozdział 2. Elementy języka (33)
Typy danych (33)
Lekcja 4. Typy danych w C# (34)
Typy danych w C# (34)
Zapis wartości (literały) (38)
Zmienne (40)
Lekcja 5. Deklaracje i przypisania (40)
Proste deklaracje (41)
Deklaracje wielu zmiennych (42)
Nazwy zmiennych (43)
Zmienne typów odnośnikowych (44)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (44)
Lekcja 6. Wyprowadzanie danych na ekran (45)
Wyświetlanie wartości zmiennych (45)
Wyświetlanie znaków specjalnych (48)
Instrukcja Console.Write (49)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (50)
Lekcja 7. Operacje na zmiennych (51)
Operacje arytmetyczne (51)
Operacje bitowe (58)
Operacje logiczne (62)
Operatory przypisania (64)
Operatory porównywania (relacyjne) (65)
Pozostałe operatory (66)
Priorytety operatorów (66)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (66)
Instrukcje sterujące (68)
Lekcja 8. Instrukcja warunkowa if...else (68)
Podstawowa postać instrukcji if...else (68)
Zagnieżdżanie instrukcji if...else (70)
Instrukcja if...else if (73)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (75)
Lekcja 9. Instrukcja switch i operator warunkowy (76)
Instrukcja switch (76)
Przerywanie instrukcji switch (79)
Operator warunkowy (81)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (82)
Lekcja 10. Pętle (82)
Pętla for (83)
Pętla while (86)
Pętla do...while (88)
Pętla foreach (90)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (90)
Lekcja 11. Instrukcje break i continue (91)
Instrukcja break (91)
Instrukcja continue (95)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (96)
Tablice (97)
Lekcja 12. Podstawowe operacje na tablicach (97)
Tworzenie tablic (97)
Inicjalizacja tablic (100)
Właściwość Length (101)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (103)
Lekcja 13. Tablice wielowymiarowe (103)
Tablice dwuwymiarowe (104)
Tablice tablic (107)
Tablice dwuwymiarowe i właściwość Length (109)
Tablice nieregularne (110)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (114)
Rozdział 3. Programowanie obiektowe (117)
Podstawy (117)
Lekcja 14. Klasy i obiekty (118)
Podstawy obiektowości (118)
Pierwsza klasa (119)
Jak użyć klasy? (121)
Metody klas (122)
Jednostki kompilacji, przestrzenie nazw i zestawy (126)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (130)
Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod (131)
Argumenty metod (131)
Obiekt jako argument (133)
Przeciążanie metod (137)
Argumenty metody Main (138)
Sposoby przekazywania argumentów (139)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (143)
Lekcja 16. Konstruktory i destruktory (144)
Czym jest konstruktor? (144)
Argumenty konstruktorów (146)
Przeciążanie konstruktorów (147)
Słowo kluczowe this (149)
Niszczenie obiektu (152)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (153)
Dziedziczenie (154)
Lekcja 17. Klasy potomne (154)
Dziedziczenie (154)
Konstruktory klasy bazowej i potomnej (158)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (162)
Lekcja 18. Modyfikatory dostępu (162)
Określanie reguł dostępu (163)
Dlaczego ukrywamy wnętrze klasy? (168)
Jak zabronić dziedziczenia? (172)
Tylko do odczytu (173)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (176)
Lekcja 19. Przesłanianie metod i składowe statyczne (177)
Przesłanianie metod (177)
Przesłanianie pól (180)
Składowe statyczne (181)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (184)
Lekcja 20. Właściwości i struktury (185)
Właściwości (185)
Struktury (193)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (198)
Rozdział 4. Obsługa błędów (199)
Lekcja 21. Blok try...catch (199)
Badanie poprawności danych (199)
Wyjątki w C# (203)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (207)
Lekcja 22. Wyjątki to obiekty (208)
Dzielenie przez zero (208)
Wyjątek jest obiektem (209)
Hierarchia wyjątków (211)
Przechwytywanie wielu wyjątków (212)
Zagnieżdżanie bloków try...catch (214)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (216)
Lekcja 23. Tworzenie klas wyjątków (217)
Zgłaszanie wyjątków (217)
Ponowne zgłoszenie przechwyconego wyjątku (219)
Tworzenie własnych wyjątków (221)
Sekcja finally (223)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (226)
Rozdział 5. System wejścia-wyjścia (227)
Lekcja 24. Ciągi znaków (227)
Znaki i łańcuchy znakowe (227)
Znaki specjalne (230)
Zamiana ciągów na wartości (232)
Formatowanie danych (234)
Przetwarzanie ciągów (236)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (240)
Lekcja 25. Standardowe wejście i wyjście (241)
Klasa Console i odczyt znaków (241)
Wczytywanie tekstu z klawiatury (248)
Wprowadzanie liczb (249)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (251)
Lekcja 26. Operacje na systemie plików (252)
Klasa FileSystemINFO (252)
Operacje na katalogach (252)
Operacje na plikach (260)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (265)
Lekcja 27. Zapis i odczyt plików (265)
Klasa FileStream (266)
Podstawowe operacje odczytu i zapisu (267)
Operacje strumieniowe (272)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (281)
Rozdział 6. Zaawansowane zagadnienia programowania obiektowego (283)
Polimorfizm (283)
Lekcja 28. Konwersje typów i rzutowanie obiektów (283)
Konwersje typów prostych (284)
Rzutowanie typów obiektowych (285)
Rzutowanie na typ Object (289)
Typy proste też są obiektowe! (291)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (293)
Lekcja 29. Późne wiązanie i wywoływanie metod klas pochodnych (293)
Rzeczywisty typ obiektu (294)
Dziedziczenie a wywoływanie metod (296)
Dziedziczenie a metody prywatne (301)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (302)
Lekcja 30. Konstruktory oraz klasy abstrakcyjne (303)
Klasy i metody abstrakcyjne (303)
Wywołania konstruktorów (307)
Wywoływanie metod w konstruktorach (311)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (313)
Interfejsy (314)
Lekcja 31. Tworzenie interfejsów (314)
Czym są interfejsy? (314)
Interfejsy a hierarchia klas (316)
Interfejsy i właściwości (318)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (320)
Lekcja 32. Implementacja kilku interfejsów (321)
Implementowanie wielu interfejsów (321)
Konflikty nazw (323)
Dziedziczenie interfejsów (326)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (328)
Klasy zagnieżdżone (329)
Lekcja 33. Klasa wewnątrz klasy (329)
Tworzenie klas zagnieżdżonych (329)
Kilka klas zagnieżdżonych (331)
Składowe klas zagnieżdżonych (332)
Obiekty klas zagnieżdżonych (334)
Rodzaje klas wewnętrznych (337)
Dostęp do składowych klasy zewnętrznej (338)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (340)
Typy uogólnione (341)
Lekcja 34. Kontrola typów i typy uogólnione (341)
Jak zbudować kontener? (341)
Przechowywanie dowolnych danych (344)
Problem kontroli typów (347)
Korzystanie z typów uogólnionych (348)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (351)
Rozdział 7. Aplikacje z interfejsem graficznym (353)
Lekcja 35. Tworzenie okien (353)
Pierwsze okno (353)
Klasa Form (355)
Tworzenie menu (360)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (364)
Lekcja 36. Delegacje i zdarzenia (364)
Koncepcja zdarzeń i delegacji (365)
Tworzenie delegacji (365)
Delegacja jako funkcja zwrotna (369)
Delegacja powiązana z wieloma metodami (373)
Zdarzenia (375)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (385)
Lekcja 37. Komponenty graficzne (386)
Wyświetlanie komunikatów (386)
Obsługa zdarzeń (387)
Menu (389)
Etykiety (391)
Przyciski (393)
Pola tekstowe (395)
Listy rozwijane (398)
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (401)
Zakończenie (403)
Skorowidz (405)

====================================================

PODOBNE TORRENTY
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II (2012, Helion) - Marcin Lis [PL] [PDF] [LIBGEN] Java. Praktyczny kurs. Wydanie IV (2015, Helion) - Marcin Lis [PL] [PDF] [LIBGEN] Praktyczny kurs SQL. Wydanie III  (2015, Helion) - Danuta Mendrala, Marcin Szeliga [PL] [PDF] [LIBGEN] Praktyczny kurs SQL. Wydanie III - Danuta Mendrala, Marcin Szeliga (2015) [EPUB] [MOBI] [PDF] [PL] [elunia] [LIBGEN] PHP 5. Praktyczny kurs. Wydanie II - Marcin Lis (2011) [PDF] [PL] [LIBGEN] C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (2016) - Marcin Lis [PL] [PDF] [LIBGEN]
Szczegóły torrenta
TRACKER
Tracker Podstawowy: udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce

Multitrackery:

udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

UAKTUALNIENIE
06/08/2019 19:16:47 (Jeśeli nie widac seeda kliknij na [uaktualnij] by odswieżyć statystyki).
[Lub sprawdź programem do pobierania torrentów, ponieważ niektóre trackery nie wyświetlają statystyk]
1 file
 
KOMENTARZE


Brak komentarzy...

DODAJ KOMENTARZ

Zaloguj się aby dodawać komentarze !!!Wstecz
WRÓĆ NA GÓRĘ