FileTracker.PL - Darmowe polskie torrenty

Witaj drogi Towarzyszu!, jeżeli widzisz ten dymek to znaczy że nie jesteś jeszcze zarejestrowany/zalogowany. Kliknij by się zarejestrować . Rejestracja zajmie mniej niż 30 sekund, a dzięki niej zyskasz możliwość pobierania, komentowania oraz dodawania torrentów !
User:  Hasło:     


Kategorie


Najczęściej pobierane w Marcu


Regulamin wortalu FileTracker.PL

 • PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ, ZAAKCEPTOWANIA ORAZ BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu przybliżenie użytkownikom zasad korzystania i rejestracji w serwisie.
 • Celem działania Serwisu jest popularyzowanie wśród użytkowników zalet sieci peer to peer i umożliwianie im korzystania w sposób legalny z ich funkcjonalności i zasobów zorientowanych wokół kultury, sztuki, edukacji i wszelkich innych form twórczości. Serwis winien być w związku z tym wykorzystywany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszystkie znajdujące się w serwisie pliki multimedialne publikowane są wyłączne przez użytkowników i nie stanowią utworów w rozumieniu prawa autorskiego, albowiem zawierają one jedynie metadane.
 • Wszystkie pliki umieszczone na filetracker.pl, prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych. Są to pliki, które mają Was zachęcić do zakupienia w sklepie oryginalnego nośnika. Od momentu pobrania na dysk pliki należy usunąć w ciągu 24 godzin. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem. Serwis Filetracker.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zamieszczonych zasobów metadanych. Wszystkie pliki użytkownicy pobierają na własną odpowiedzialność!!!
 • INFORMACJA DOTYCZACA PRAW AUTORSKICH
  1. Naruszenie praw autorskich należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@filetacker.pl
  2. W mailu należy podać: Imię i nazwisko osoby składającej roszczenie, nazwę kancelarii prawnej, adres, link do pliku metadanych który narusza prawa autorskie oraz podstawę prawną.
  3. Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone niezwłocznie w trybie pilnym do 72h roboczych.
 • Wskazówki dla roszczeń z naruszenia praw własności intelektualnej.
 • Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, lub że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, prosimy o przedstawienie praw autorskich "Filetracker.pl", poprzez:
  1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej własności intelektualnej, które rzekomo zostały naruszone.
  2. Opis prac chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, oraz jakie roszczenia skarżącego zostały naruszone.
  3. Opis, gdzie możemy go znaleźć na stronie (np. unikalny adres URL do pliku);
  4. Oświadczenie skarżącego złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że skarżący jest właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej lub jest upoważniony do działania w imieniu praw autorskich za pośrednictwem e-mail: kontakt@filetracker.pl
 • Administrator serwisu Filetracker.pl po zgłoszeniu ma obowiązek:
  1. Usunąć dany plik w czasie nie mniejszym jak 24h, ale nie większym jak 72h od czasu otrzymania i przeczytania zgłoszenia.
  2. Poinformować danego usera z jakiego powodu plik został usunięty z serwisu Filetracker.pl
  3. Zablokować plik oraz uniemożliwić ponowne jego dodanie
 • Zobowiązanie
 • Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późniejszymi zmianami) i na mocy art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator serwisu, po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do danych naruszających prawo lub związanej z nimi działalności, i zostaje pod takim warunkiem zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.
 • OSOBA ZGŁASZAJĄCA DMCA JEST ZOBOWIĄZANA DO ZAAKCEPTOWANIA POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA DMCA W PRZECIWNYM WYPADKU ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ
 • Zgłoszenia DMCA przyjmujemy tylko w języku polskim lub angielskim pod adresem e-mail: kontakt@filetracker.pl
 • § 1 Podstawowe definicje
 • Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu, kształtując ogół praw i obowiązków Użytkowników oraz Administratora.
 • Operator i Administrator Serwisu - zarządzający serwisem "Filetracker.pl".
 • Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany.
 • Gość - osoba przeglądająca stronę, która nie posiada konta i nie jest zarejestrowana. Osoby takie nie mają możliwości pobierania plików multimedialnych, załączników na forum ani wypowiadania się w komentarzach. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • Publikacja - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne, programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w serwisie w formie Linku lub pliku o określonych parametrach.
 • Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis.
 • Podmiot Marketingowy - Prezentujący treści reklamowe / marketingowe w Serwisie zewnętrzny podmiot współpracujący z Administratorem serwisu.
 • Grupa Użytkowników - wszyscy Użytkownicy Zarejestrowani, którzy poprzez fakt rejestracji w serwisie tworzą "wirtualną grupę przyjaciół", tj. osób, które pozostają w relacjach o charakterze towarzyskim i dla których Serwis stanowi formę służącą do:
  1. nawiązywania nowych kontaktów z innymi Użytkownikami serwisu i ich podtrzymywania dzięki serwisowi,
  2. wymiany informacji i wiedzy ogólnej jak również własnych komentarzy i poglądów tworzących swoistą bazę Materiałów Serwisu,
  3. korzystania z bazy Materiałów
  4. publikacji Materiałów (zdjęć, plików graficznych, itp.)
 • § 2 Rejestracja
 • Rejestracja w serwisie Filetracker.pl jest w pełni darmowa.
 • Użytkownik rejestrując się i korzystając z serwisu akceptuje poniższy Regulamin w całym jego brzmieniu wraz z wszelkimi jego załącznikami, nie mając zastrzeżeń co do żadnego z jego punktów. Samo korzystanie z serwisu jest automatycznie równoznaczne z akceptacją Regulaminu i jego załączników.
 • W celu dokonania rejestracji Gość powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Z chwila aktywacji Gość staje się pełnoprawnym Użytkownikiem.
 • Podczas rejestracji Gość zobowiązany jest do posługiwania się wyłącznie poprawnym adresem e-mail. W przeciwnym razie Gość nie będzie mógł uzyskać hasła do konta w przypadku jego wcześniejszej utraty. Konta z niepoprawnym adresem e-mail mogą zostać usunięte, zablokowane lub mogą otrzymać ostrzeżenie.
 • Użytkownikom wolno zakładać tylko jedno konto, z wyjątkiem korzystania z jednego IP przez kilka osób. O takim fakcie należy powiadomić Administratora serwisu. Brak informacji i zlokalizowanie kilku kont na jednym adresie IP, będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem kont, bez powiadomienia użytkownika.
 • Zarejestrowany użytkownik może przeglądać pozycje, czytać i pisać komentarze, korzystać z Forum, wstawiać nowe pliki multimedialne.
 • Użytkownik zgadza się na otrzymywanie treści informacyjnych oraz reklamowych wysyłanych przez Administrację serwisu na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Nick wybierany podczas rejestracji nie może zawierać wulgaryzmów oraz nie może w żaden sposób obrażać członków Administracji, użytkowników korzystających z serwisu i Forum, jak również innych osób. Zabrania się wybierania loginów (lub podobnych): Admin, Administrator, Moderator, Uploader, Vip, User, jak również loginów podobnych do tych z których korzysta Administracja Wortalu.
 • Nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, korzystające z Twojego konta.
 • Administracja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami RODO.
 • Każda osoba może korzystać tylko z 1 konta użytkownika.
 • Użytkownik może usunąć swoje konto, kontaktując się (PW, e-mail) z Administratorem serwisu podając swój login. Konto zostanie usunięte w ciągu najbliższych 48 godzin.
 • § 3 Aktywacja Konta
 • Korzystanie z serwisu Filetracker.pl jest w pełni darmowe.
 • Wyjątkiem stanowią dodatkowe usługi lub zwiększenie limitów nałożonych na standardowego użytkownika strony.
 • Aktywacji konta użytkownik może dokonać poprzez dokonanie zakupu interesującej go rangi (patrz płatności).
 • Zakup rangi odbywa się poprzez oferowane płatności internetowe.
 • § 4 Korzystanie z Serwisu
 • Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, Reguł Porządkowych, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie operatora serwisu poprzez kontakt lub formularz zamieszczony w stopce w dziale Kontakt.
 • Zamieszczania treści erotycznych jest dozwolone tylko w dziale XXX Serwisu przeznaczonym dla Użytkowników pełnoletnich.
 • Dostęp do w/w działu możliwy będzie dopiero po weryfikacji Użytkownika na podstawie podanej przez niego, w profilu Użytkownika, daty urodzenia a także po weryfikacyjnym odblokowaniu przez Użytkownika dostępu do tych treści.
 • § 5 Zasady umieszczania komentarzy/torrentów/materiałów na serwerach
 • Użytkownicy mogą dodawać w celu publikacji w serwisie: Komentarze, pliki oraz tłumaczenia.
 • Standardowy plik multimedialny powinien zawierać tytuł, obrazek i opis.
 • Użytkownikowi zabrania się podawania na stronie linków do stron warezowych, torrentowych lub mających na celu reklamę podmiotów trzecich.
 • Komentarze są stale monitorowane. Użytkownicy nie mogą używać określeń powszechnie uważanych za wulgarne, spamować oraz prowokować innych użytkowników w komentarzach, w szczególności także dodawać samej emotki, dublować treści, wielokrotnie zamieszczać te same komentarze pod różnymi plikami multimedialnymi.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją oraz zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w przypadku stwierdzenia, iż naruszają chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub dobre obyczaje, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub zawierających szkodliwe oprogramowanie.
 • Użytkownik umieszczając Komentarze, pliki i materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.
 • Użytkownik umieszczając komentarze, pliki, materiały udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania ich przez serwis w celu promocji i reklamy serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o serwisie oraz dla potrzeb świadczenia usług w serwisie.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.
 • Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Pliki, Materiały i Komentarze, które zamieścił w Serwisie
 • KOMENTARZE
 • Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu może dodać komentarz do każdego pliku oraz newsa znajdującego się w serwisie.
 • Komentarze są stale monitorowane. Użytkownicy nie mogą przeklinać, spamować oraz prowokować innych użytkowników w komentarzach.
 • Staraj się pisać poprawną polszczyzną, unikać literówek, błędów ortograficznych i stylistycznych. Pisz swój komentarz, post, wiadomość PW w sposób staranny. Przed wysłaniem przeczytaj. Jeżeli nie jesteś pewien pisowni, sprawdź jej poprawność np. w Wordzie lub internetowym słowniku ortograficznym .
 • W komentarzach zabrania się:
  1. pisania spoilerów (pozycje filmowe, audiobooki, ebooki) (Spoiler (ang. to spoil - psuć) to informacje zdradzające ważne elementy fabuły filmu/serialu np. zakończenie, kto zabił, kto zginął. Inaczej mówiąc są to szczegóły, mogące popsuć zabawę tym, którzy nie widzieli filmu/serialu, którzy nie czytali książki.)
  2. pisania tekstów w stylu "gdzie jest seed", "dlaczego nikt tego nie seeduje" i tym podobnych
  3. pisania próśb o wstawienie jakiejś pozycji
  4. krytykowania Uploadera, dzięki nim jest tak wiele pozycji do pobrania, zawsze możesz wybrać inną lub w ogóle nie pobierać
  5. pisania z użyciem Caps-Lock
  6. poruszania spraw prywatnych, załatwiaj je poprzez PW (Prywatna Wiadomość).
 • § 6 Prawa autorskie
 • Celem funkcjonowania Serwisu nie jest naruszenie praw autorskich ich właścicieli w związku z czym Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w zakresie dbania o interesy tychże podmiotów.
 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za korzystanie z plików chronionych prawem autorskim, a także za ich rozpowszechnianie, udostępnianie.
 • Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 • Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
 • Właściciel praw autorskich do plików umieszczonych w serwisie lub Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez treści zamieszczone w serwisie przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora za pośrednictwem formularza do zgłaszania naruszeń praw autorskich zamieszczonego w stopce strony.
 • § 7 Zasady odpowiedzialności
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z serwisu oraz za wszystkie wynikające z tego skutki.
 • W granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku skorzystania z serwisu przez Użytkownika, chyba że można mu przypisać winę umyślną bądź obowiązujący przepis prawa czyni go odpowiedzialnym za naprawienie tak wyrządzonej szkody.
 • Użytkownik akceptuje serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń.
 • Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych, edukacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
 • Administrator nie ma żadnego wpływu na treść komunikatów oraz przekierowań zamieszczanych w serwisie w sposób automatyczny za pośrednictwem systemów teleinformatycznych osób trzecich, w szczególności komunikatów i przekierowań pochodzących z programów afiliacyjnych oraz sieci reklamowych typu adsense i im podobnych.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komunikaty oraz przekierowania wskazane w punkcie poprzednim, których treści nigdy nie można poczytywać za oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Utratę plików metadane, postów, komentarzy i materiałów zamieszczonych w serwisie spowodowaną awarią sprzętową bądź ingerencją osób trzecich.
  2. Szkody wynikłe z udostępniania przez użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
  3. Treści i formę zamieszczanych przez Użytkowników Plików, Materiałów i Komentarzy.
  4. Sposób i skutki korzystania przez Użytkowników Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. a) okresowego wyłączania serwisu w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego informowania użytkowników.
  2. b) natychmiastowego kasowania Plików metadane, Postów, Komentarzy i Materiałów co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać dobre obyczaje, prawo i prawa osób trzecich.
  3. c) natychmiastowego zablokowania konta użytkownika, jeśli naruszył regulamin korzystania z serwisu.
 • § 8 Nieprzestrzeganie regulaminu
 • Za naruszanie regulaminu mogą być udzielone ostrzeżenia - WARN.
 • Za rażące lub trzykrotne naruszenie regulaminu konto użytkownika zostaje zablokowane.
 • W szczególności nie będą tolerowane następujące zasady:
  1. Zabronione jest przeklinanie bądź używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne (Komentarze, Forum, PW, ShoutBox)
  2. Obrażanie innych Użytkowników (komentarze do plików multimedialnych, Forum, SoutBox)
  3. Zabronione jest podawanie w komentarzach i opisach plików, na Forum i w SoutBox'ie adresów stron warezowych, torrentowych, z crackami, reflinków
  4. Zabronione jest wstawiania zawirusowanych plików, z trojanem lub uszkodzonych (użytkownik jest zobowiązany sprawdzić udostępniany materiał przed dokonaniem uploadu)
  5. Nie wolno wpisywać komentarzy, które nie mają nic wspólnego z danym releasem
  6. Dwukrotne wstawienie tzw. "fake'ów" lub niedziałających, bądź uszkodzonych pozycji
  7. Wstawienie pozycji zabezpieczonej hasłem, bez jego podania w opisie
  8. Korzystanie z kilku kont w serwisie.
  9. Ponad 6-miesieczna bezczynność konta może spowodować, iż zostanie ono usunięte (Dotyczy to rangi: UŻYTKOWNIK oraz POWER USER)
  10. Reklamowanie innych stron w opisach pozycji, komentarzach, profilu, forum
  11. Bez podstawne zgłaszanie komentarzy do Moderacji
 • NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ ADMINISTRACJI I ICH OBRAZA:
  1. Zabronione jest przeklinanie bądź używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne w prywatnych wiadomościach skierowanych do personelu strony.
  2. Zabronione jest wulgarne, niekulturalne odnoszenie się, wyrażanie swoich opinii lub nieścisłości przez prywatną wiadomość, publiczny komunikator w stosunku do Administratora / Moderatora / Ownera serwisu.
  3. Niestosowanie się do upomnień, zaleceń Administratorów bądź Moderatorów serwisu.
  4. Złamanie któregoś z powyższych punktów może skutkować natychmiastową blokadą konta, wyrzuceniem ze strony lub zastosowaniem alternatywnych środków blokady.
  5. Konto premium nie uprawnia do niestosowania się do zasad strony.
 • § 9 Administratorzy serwisu Filetracker.pl
 • Zobowiązują się do ochrony danych osobowych użytkowników przed niepowołanymi osobami oraz mogą:
 • Usunąć konto, zablokować bez podania przyczyn tej decyzji z powodu niestosowania się do regulaminu strony lub prośbę użytkownika albo z powodu zbyt długiej nieaktywności użytkownika w serwisie.
 • Wycofać lub usunąć release, jeżeli uznają, iż nie spełnia on minimalnych wymogów dotyczących uploadu.
 • Zastosować alternatywne środki blokady blokując: Upload / download plików multimedialnych, dodawanie próśb, pisanie na forum, komunikatorze publicznym, komentarzach oraz zablokować możliwość wysyłania prywatnych wiadomości.
 • W dowolnej chwili zmienić regulamin serwisu, jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią nowego regulaminu powinien zgłosić się do Administratora w celu usunięcia konta.
 • Zobowiązują się do usuwania plików chronionych prawami autorskimi, na prośbę właściciela praw autorskich.
 • WSZELKIEGO RODZAJU NIEŚCISŁOŚCI SKARGI ZWIĄZANE NIEPOROZUMIENIEM Z ADMINISTRATORAMI LUB MODERATOREMI WORTALU PROSZĘ KIEROWAĆ DO OWNERA
 • W przypadku zablokowania wysyłania prywatnych wiadomości lub zbanowania IP sprawy proszę kierować poprzez adres e-mail: kontakt@filetracker.pl
 • § 10 Postanowienia końcowe
 • Użytkownik oświadcza, iż ukończył osiemnaście lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje warunki korzystania z serwisu, określone w Regulaminie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści postanowień regulaminu skutkować będzie umieszczeniem nowego regulaminu na stronach Serwisu i opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tym fakcie. Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz partnerów serwisu, na zasadach określonych w polityce prywatności
 • WRÓĆ NA GÓRĘ